X
تبلیغات
رایتل

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کارشناسی ارشد

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کنکور سراسری،کارشناسی ارشد.

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 3

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 3

 

 

1- برای نگهداری بعضی از گازها از جمله کربن دی اکسید، آنها را به صورت مایع درکپسول های فلزی ذخیره می کنند. برای این کار از کدام ویژگی ماده استفاده می شود؟

الف: ساختار ذره ای

ب: جنبش ذرات سازنده ی ماده

ج: تراکم پذیری

د: ثابت بودن ماده نقطه ذوب

 

2- کدام یک از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است؟

الف: تصعید

ب: ذوب

ج: میعان

د: تبخیر

 

3- در کدام یک از موارد زیر حرکت انتقالی و چرخشی ذرات تشکیل دهنده زیاد است؟

الف: یخ

ب: بستنی

ج: چای داغ

د: هوا

 

4- کدام یک از مواد زیر محلول نیست؟

الف: هوا

ب: خون

ج: آب میوه

د: قند

 

5- شباهت مولکول کربن دی اکسید و آب در چیست؟

الف: تعداد اتم ها

ب: نوع اتم ها

ج: نوع اتصال اتم ها

د: جرم تم ها

 

6- کدام با بقیه تفاوت دارد؟(از نظر انرژی)

الف: چوب

ب: بنزین

ج: فنر کشیده شده

د: قند

 

7- کدام یک از مواد زیر نقطه ذوب معین دارد؟

الف: شیشه

ب: مس

ج: شکلات

د: قیر

 

8- کدام پدیده زیر حاصل چگالش بخار آب است؟

الف: تشکیل ابر در آسمان

ب: بارش باران

ج: تقطیر آب

د: تشکیل برفک

 

9- کدام یک از گزینه های زیر مثالی برای تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی است؟

الف: فنر فشرده ای که آزاد شود.

ب: موتور اتومبیل

ج: اتوی روشن

د: موتور برق

 

10- سرعت کدام یک از متحرک های زیر بیش از بقیه است؟

الف: مسافت 120 متر را در 2 دقیقه طی کند

ب: مسافت 60 متر را در 2 دقیقه طی کند

ج: مسافت 120 متر را در 1 دقیقه طی کند

د: مسافت 60 متر را در 1 دقیقه طی کند

 

11- در کدام یک از حالات زیر چرخ به حرکت در می آید؟

  الف:                         ب:                       ج:                             د:                

 

12- در کدام یک از گزینه های زیر فاصله بین ذرات تشکیل دهنده بیش تر است؟

الف: خاک

ب: بخار آب

ج: جیوه

د: چوب

 

13- در کدامیک از تغییرات زیر مقداری انرژی آزاد می شود؟

الف: ناپدید شدن نفتالین

ب: خشک شدن مرکب خوشنویسی

ج: تشکیل مد

د: ذوب شدن کره

 

14- اگر مسافت طی شده یک متحرک را به مجذور زمانی که این مسافت طی شده تقسیم کنیم:

الف: جابجایی بدست می آید

ب: سرعت متحرک بدست می آید

ج: شتاب متحرک بدست می آید

د: سرعت وشتاب بدست می آید

 

15- جسمی را از ارتفاع 20 متری به طرف پایین پرتاب کرده ایم جسم با چه سرعتی به زمین برخورد می کند؟

الف: 10 متر بر ثانیه

ب: 20 متر بر ثانیه

ج: 30 متر بر ثانیه

د: اطلاعات مسئله کافی نیست

 

16- علت متفاوت بودن اندازه ی دانه های تگرگ چیست؟

الف: شدت بارندگی

ب: سرعت جریان هوا در لایه های جو

ج: سرعت سرد شدن هوا

د: وجود مقدار زیاد بخار آب در هوا

 

17- تشکیل ?مه? مربوط به کدام یک از ابرهای زیر است؟

الف: سیروس

ب: استراتوس

ج: کومولوس

د: از همه ابرها تشکیل می شود.

 

18- کدام یک از عوامل زیر از مقدار آب های جاری کاسته و باعث افزایش آب های فرو رو می شود؟

الف: شیب زیاد زمین

ب: زیاد بودن مقدار گیاخاک

ج: پوشش گیاهی کم

د: غیر قابل نفوذ بودن زمین

 

19- منظور از آلودگی آب دریاها چیست؟

الف: ورود مواد زیان آور به آب

ب: غیرقابل مصرف بودن آب

ج: میکروبی بودن آب

د: سمی بودن آب

 

20- کوتاه ترین چرخه آب کدام است؟

الف: تبخیر و بارندگی بر سطح دریاها

ب: تبخیرو بارندگی برف در قطب ها

ج: تبخیر از سطح بدن جانوران

د: تبخیر از سطح گیاهان

 

21- کدام گزینه ویژگی چشمه است؟

الف: راه یافتن لایه ی آبدار زیر زمینی به طور خود به خود سطح زمینی

ب: تشکیل لایه آبدار بر روی لایه نفوذ ناپذیر

ج: خارج شدن آب از زمین بوسیله پمپ

د: پایین تر بودن سطح ایستایی آب نسبت به زمین

 

22- گوارش شیمیایی غذا در کدام قسمت از دستگاه گوارش کرم خاکی انجام می شود؟

الف: چینه دان

ب: روده

ج: سنگدان

د: حلق

 

23- زیستگاه کدام جانور دقیقا مشخص نیست؟

الف: زئوپلانکتون ها

ب: مرجان ها

ج: مرغ ماهی خوار

د: هیدر

 

24- کدام یک از گیاهان زیر آوند ندارند؟

الف: سرخس ها

ب: خزه ها

ج: دم اسبیان

د: کاج

 

25- ساقه ی کدام یک از گیاهان زیر دارای حلقه های رشد سالانه است؟

الف: لوبیا

ب: برنج

ج: نارگیل

د: کاج

 

26- در کدام یک از جانوران زیر اندام های مختلفی وجود دارد؟

الف: ئیدر

ب: کرم

ج: اسفنج

د: عروس دریایی

 

27- کنه ها به چه گروهی از بندپایان تعلق دارند؟

الف: حشرات

ب: عنکبوتان

ج: سخت پوستان

د: هزارپایان

 

28- مقدار غذای ساخته شده در گیاه از کدام راه بهتر تشخیص داده می شود؟

الف: بزرگی برگها

ب: بزرگی گیاه

ج: بزرگی میوه

د: سرعت رشد

 

29- کدام یک از دانه های زیر ریشه افشان دارد؟

الف: لوبیا

ب: نخود

ج: گندم

د: باقلا

 

30- در کدام یک از گیاهان زیر ذخیره مواد غذایی در ساقه است؟

الف: هویج

ب: سیب زمینی

ج: ترب

د: چغندر

 

31- کدام یک از شکل های زیر نشان دهنده ی مولکول گاز ئیدروژن است؟

  الف:               ب:                ج:                د:        

 

32- کدام یک از پدیده های زیر یک تغییر گرماگیر است؟

الف: خشک شدن نان

ب: تشکیل برفک در یخچال

ج: بارش

د:  انجماد گوشت

 

33- کدام یک از مولکولهای زیر دارای حرکت ارتعاشی است؟

الف: الکل

ب: فلوئور

ج: نیکل

د: جیوه

 

34- کدام یک از فلزات زیر آلیاژ است؟

الف: آهن

ب: فولاد

ج: روی

د: نقره

 

35-  برای جداسازی اجزای اصلی نفت خام از کدام ویژگی استفاده می شود؟

الف: تفاوت اندازه ی ذرات

ب: تفاوت نقطه جوش

ج: انحلال پذیری

د: تفاوت وزن مواد

 

36- کدام یک از عوامل زیر اثری درمقدار انرژی پتانسیل یک جسم ندارد؟

الف: جرم جسم

ب:  ارتفاع

ج: شتاب جاذبه زمین

د: سرعت جسم

 

37- یخ وسیله ی بسیار خوبی برای سرد کردن آب داخل یک لیوان است.زیرا :

الف: یخ بسیار سرد است و دمای پایینی دارد.

ب: یخ ذوب می شود و گرما از دست می دهد.

ج: یخ برای ذوب شدن از آب گرما می گیرد.

د: یخ به محیط اطراف خود گرما می دهد.

 

38- یک دانش آموز 100 میلی لیتر آب در هر یک از ظرف های در باز ریخت و آنها را به مدت یک روز در مقابل آفتاب قرار داد. کدام ظرف آب بیشتری را در اثر تبخیر از دست داده است.

    الف:               ب:                           ج:                        د:        

 

39- کدام دسته از وسایل زیر از نظر تبدیل انرژی برعکس هم می باشند.

الف: لامپ ، بخاری برقی

ب: میکروفن ، گوشی تلفن

ج:  رادیو ، گوشی تلفن

د: گوشی تلفن ، بلندگو

 

40- 500 ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد فاصله زمین تا خورشید چند کیلومتر است(سرعت نور 300000 کیلومتر بر ثانیه است)

الف:150000000 کیلومتر ? 150 میلیون کیلومتر

ب: 500000000 کیلومتر ? 5 میلیون کیلومتر

ج: 300000 کیلومتر ? 300 هزار کیلومتر

د: 150000 کیلومتر ? 150 هزار کیلومتر

 

41- در بعضی از انواع قطارها، توده ی فشرده ای از هوا بین قطار و ریل، فاصله می اندازد. این کار باعث می شود:

الف: اصطکاک بین قطار و ریل کم شده و سرعت قطار افزایش یابد.

ب: نیروی تکیه گاه کاهش یافته و سرعت قطار زیاد شود.

ج: نیروی جاذبه زمین بر قطار کاهش یافته و سرعت قطار زیاد شود.

د: نیروی جاذبه ی زمین بر قطار افزایش یافته و سرعت قطار زیاد شود.

 

42- ذرات تشکیل دهنده کدام یک از مواد زیر از اتم می باشد؟

الف: ئیدروژن

ب: اکسیژن

ج: هلیم

د: نیتروژن

 

43- انحلال پذیری گچ در آب (26/0) گرم در میلی لیتر و انحلال پذیری آهک در آب (0013/0) گرم در لیتر است اگر با 100 میلی لیتر آب محلول سیر شده ای از هریک درست کنیم. کدام یک جرم کمتری دارد؟

الف: آهک

ب: گچ

ج: تفاوتی نمی کند

د: به اندازه ظرف بستگی دارد.

 

44- در شکل مقابل کدام یک از فلش ها محل منبع حرارتی را به درستی نشان می دهد؟

الف: 1

ب: 2

ج: 3

د: 4

 

45- 10 ثانیه طول می کشد تا اتومبیلی از حالت سکون به سرعت 30 متر بر ثانیه برسد. شتاب این متحرک:

الف: مثبت و 5/1 متر بر مجذور ثانیه

ب: مثبت و 3 متر بر مجذور ثانیه

ج: منفی و 3 متر بر مجذور ثانیه

د: مثبت و 6 متر بر مجذور ثانیه

 

46- کدام پیشنهاد برای کاهش گرمای زمین مناسب تر است؟

الف: کاهش مصرف انرژی

ب: کاهش مصرف مواد

ج: توشعه و پوشش جنگل ها

د: جایگزینی انرژی های دیگر به جای سوخت های فسیلی

 

47-  ابرهای پر مانند لایه ای که در ارتفاعات بالا تشکیل می شوند را ابر ....... می نامند.

الف: سیروس

ب: استراتوکومولوس

ج: سیروکومولوس

د: سیرواستراتوس

 

48- کدام گزینه پایان عمر سد را نشان می دهد؟

الف: عدم بارندگی

ب: مصرف زیاد آب سد

ج: پرشدن سد از رسوبات

د: آسیب رسیدن به سد

 

49- عامل اصلی به وجود آمدن موج در سطح دریا چیست؟

الف: تغییر غلطک نمک

ب: جریان های آب سرد و گرم

ج: گردش زمین به دور خود

د: جریان هوا

 

50- منبع انرژی چرخه ی آب زمین چیست؟

الف: باد

ب: جاذبه ی زمین

ج: نور خورشید

د: گرمای اطراف زمین

 

51- کدام ماده عامل اصلی به وجود آمدن غارهای آهکی است؟

الف: کربن دی اکسید

ب: آب

ج: اکسیژن

د: هوا

 

52- کدام خصوصیت فقط ویژه جانوران است؟

الف: غذاسازی

ب: داشتن کلروپلاست

ج: پرسلولی بودن

د: داشتن دستگاه عصبی

 

53- کدام یک از جانداران زیر کف زی نیست؟

الف: مرجان ها

ب: ستاره دریایی

ج: توتیا

د: عروس دریایی

.

54- کدام یک از گیاهان زیر از رویش هاگ به وجود می آید؟

الف: خزه

ب: کاج

ج: سرو

د: نخود

 

55- کدام یک از گیاهان زیر گل ندارد؟

الف: گندم

ب: سرخس

ج: سیب

د: آلبالو

 

56-  از میان جانوران زیر ساده ترین دستگاه متعلق به کدام یک است؟

الف: ملخ

ب: گوسفند

ج: ماهی

د: کرم خاکی

 

57- کدام یک از گیاهان زیر از نظر تکاملی در رده ی پایین تری قرار دارد؟

الف: چنار

ب: کاج

ج: لوبیا

د: خزه

 

58- کدام یک از گیاهان زیر دارای دانه ی بال دار است؟

الف: دم اسبیان

ب: بچه گرگیان

ج: سرو

د: سرخس

 

59- امروزه گیاهان بی گل را در ....... می توان یافت؟

الف: مناطق مرطوب

ب: مناطق گرم و خشک

ج: مناطق بیابانی

د: در همه مناطق

 

60- ریشه کدام گیاه کاربرد دارویی دارد؟

الف: چغندر

ب: زعفران

ج: سنبل الطیب

د: زردچوبه

 

61- کدام یک از مواد زیر تراکم پذیری کمتری دارد؟

الف: ید

ب: برم

ج: کلر

د:  جیوه

 

62-کدام یک از پدیده های زیر یک پدیده گرماده است؟

الف: ذوب شدن کره

ب: تصعید یخ خشک

ج: تشکیل برفک در یخچال

د: خشک شدن الکل روی دست

 

63-دموکریت معتقد بود که ......... در مواد مختلف تفاوت دارد.

الف: ساختار ذره ای

ب: شکل اتم ها

ج: اندازه ی اتم ها

د: تعداد اتم ها

 

64- کدام یک از مواد زیر خالص نیست.

الف: چدن

ب: مس

ج: کربن دی اکسید

د: اکسیژن

 

65-  اگر جیوه اکسید را حرارت دهیم آن چه حاصل می شود چیست؟

الف: ترکیب

ب: آلیاژ

ج: عنصر

د: مخلوط

 

66- کدام یک از عوامل زیر در میزان انرژی جنبشی یک جسم تاثیر دارد؟

الف: حجم جسم

ب:  ارتفاع

ج: شتاب جاذبه زمین

د: سرعت جسم

 

67- کدام یک از مواد زیر در نقطه ذوب می توانند جامد یا مایع و یا به هر دو حالت وجود داشته باشد؟

الف: موم

ب: تنگستن

ج: کره

د: شیشه

 

68- در یک روز داغ آفتابی یک ظرف پر از آب و یک ظرف مشابه پر از بنزین را روی میز و نزدیک پنجره قرار دادیم. چند ساعت بعد مشاهده کردیم که از مقدار هر دو مایع کاسته شده است ولی مقدار بنزین از آب کمتر است. این آزمایش چه چیزی را نشان می دهد؟

الف: همه مایعات تبخیر می شوند.

ب: بنزین بیشتر از آب داغ می شود.

ج: برخی از مایعات سریع تر از بعضی دیگر تبخیر می شوند.

د: آب بیشتر از بنزین گرم می شود.

 

69- نور صورتی از انرژی است. زیرا:

الف: موجب روشنایی اجسام می شود.

ب: موجب تغییر شیمیایی در مواد می شود.

ج:  در اتم عناصر پنهان است.

د: موجب حرکت وسایل می شود.

 

70- قطاری مسافت 320 کیلومتری را در مدت 8 ساعت می پیماید. سرعت قطار چند متر بر ثانیه است.

الف:40

ب: 32

ج: 23

د: 11

 

71- کدام گزینه نادرست است.

الف: وقتی ما به توپی نیرو وارد می کنیم، توپ نیز به پای ما نیرو وارد می کند.

ب: در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم دخالت دارد.

ج: در به وجود آمدن نیرو فقط یک جسم دخالت دارد.

د: اگر به دیوار نیرو وارد کنیم، دیوار نیر به ما نیرو وارد می کند.

 

72- در محلول آب و الکل چون نقطه جوش آب از الکل ...... است. ابتدا ........تبخیر می شود.

الف: بیش تر- الکل

ب: کم تر- الکل

ج: بیش تر- آب

د: کم تر- آب

 

73- حجم های مساوی از سه ماده را در زمان یکسان و به یک میزان حرارت داده ایم. نمودار مقابل افزایش حجم آن ها را نشان می دهد.کدام یک از گزینه های زیر مربوط به این نمودار است؟

الف:ماده ی (1) آب، ماده ی(2) مس، ماده ی(3) اکسیژن

ب:ماده ی (1) هوا، ماده ی(2) جیوه، ماده ی(3) الکل

ج:ماده ی (1) روغن، ماده ی(2) جیوه، ماده ی(3) نیتروژن

د:ماده ی (1) اکسیژن، ماده ی(2) الومینیوم، ماده ی(3) آب

 

74- در کدام یک از مواد زیر اصطکاک مفید نیست؟

الف: روشن کردن کبریت

 

ب: ترمز کردن

ج: اسکی روی برف

د: بستن بند کفش

 

75- سرعت اتومبیلی 36 کیلومتر در ساعت است. این اتومبیل مسافت 100 متر را در چند ثانیه طی می کند؟

الف: 1 ثانیه

ب: 100 ثانیه

ج: 10 ثانیه

د: 1/0 ثانیه

 

76- کدام یک از شرایط زیر برای تشکیل شبنم ضروری است؟

الف: کاهش دمای محیط تا کم تر از نقطه ی شبنم

ب: وجود هسته های کم تراکم

ج: تفاوت دمای بین شب و روز

د: صاف بودن هوا و ابری نبودن آن

 

77- این جمله ? ابرهای سفید رنگ انبوه و بلند که قسمت بالای آن ها به مانند گنبد و قاعده شان افقی است. غالبا ابرهای هوای خوش نامیده می شوند. ارتفاع تشکیل آن ها 5/0 تا 10 کیلومتر است.? نشانگر کدام یک از ابرهای زیر است؟

الف: سیروس

ب: استراتوس

ج: نیمبوس

د: کومولوس

 

78- کدام عامل موجب افزایش آب های جاری می شود؟

الف: پوشش گیاهی زیاد

ب: شیب کم

ج: نفوذ پذیری خاک

د: سیر شدن هوا از بخار آب

 

79- عامل اصلی تراکم جمعیت در قسمت های شمالی کشور ما ...... است.

الف: وجود مناطق کوهستانی

ب: ارتباط با دریا

ج: میزان بارندگی

د: وجود آب های جاری

 

80- بلندترین چرخه ی آب کدام است؟

الف: تبخیر آب از سطح بدن جانوران

ب: تبخیر و بارندگی برف در قطب ها

ج: تبخیر آب و بارندگی بر سطح دریا

د: تبخیر آب از سطح گیاهان

 

81- وقتی آب از نقاط کوهستانی به علت شیب زیاد سرازیر می شوند در زمین های سخت چه نوع دره هایی به وجود می آید و عرض آنها چگونه است؟

الف: دره ی U شکل، کم

ب: دره ی U شکل، زیاد

ج: دره ی V شکل، زیاد

د: دره ی V شکل، کم

 

82- کدام یک از جانوران زیر دستگاه عصبی ندارند؟

الف: اسفنج ها

ب: کرم خاکی

ج: عروس دریایی

د: نرم تنان

 

83- در کدام یک از جانوران زیر مثانه ی شنا وجود دارد؟

الف: قورباغه درختی

ب: اره ماهی

ج: لاک پشت دریایی

د: اسب دریایی

 

84- کدام یک از جانوران زیر تنفس پوستی ندارد؟

الف: قورباغه

ب: ملخ

ج: سمندر

د: کرم خاکی

 

85- در کدام یک از گیاهان زیر دانه ها، داخل میوه قرار ندارد؟

الف: گندم

ب: سرو

ج: ذرت

د: بادام

 

86-  کدام گروه از جانوران زیر ساختار بافتی ندارد؟

الف: مرجان ها

ب: نرم تنان

ج: اسفنج ها

د: کیسه تنان

 

87- زنبور به کدام یک از جانوران زیر بیشتر شباهت دارد؟

الف: خرچنگ

ب: هزارپا

ج: عقرب

د: ملخ

 

88- کدام یک از گیاهان زیر ریشه واقعی ندارد؟

الف: سرخس

ب: خزه

ج: کاج

د: سرو

 

89- کدام یک از جانوران زیر با بقیه متفاوت است؟

الف: میگو

ب: کنه

ج: دافنی

د: خرخاکی

 

90- کدام گیاه تک لپه است؟

الف: هویج

ب: سیب زمینی

ج: خرما

د: لوبیا

تاریخ ارسال: یکشنبه 10 دی‌ماه سال 1391 ساعت 12:00 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 2

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 2

 

 

1- برای به وجود آمدن یک مولکول گاز معمولی که متان نام دارد. لازم است که یک اتم کربن با چهار اتم ئیدروژن ترکیب شود. بنابر این در 5 مولکول گاز معمولی جمعا چند اتم ئیدروژن وجود دارد.

الف: 5

ب: 10

ج: 15

د:  20

 

2-کدام یک از موارد زیر ماده خالص است؟

الف: نوشابه ی گاز دار

ب: ضد یخ

ج: آلیاژ

د: شیر

 

3-مخلوطی از گوگرد و براده ی آهن حرارت می دهیم. چه چیزی تشکیل می شود؟

الف: یک عنصر واحد

ب: دو عنصر دیگر

ج: یک آلیاژ

د: یک ترکیب

 

4- کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

الف: باتری خورشیدی (انرژی تابشی به الکتریکی)

ب: ژنراتور(الکتریکی به مکانیکی)

ج: کرم شب تاب(شیمیایی به نورانی)

د: سوختن شمع(شیمیایی به نور گرما)

 

5-  40 درجه سانتی گراد چند درجه فارنهایت و چند درجه کلوین است؟(به ترتیب)

الف: 104و313

ب: 313و104

ج: 94و233

د: 233و94

 

6- هنگام استفاده از باتری ماشین چه تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

الف: الکتریکی به شیمیایی

ب:  شیمیایی به الکتریکی

ج: شیمیایی به گرما

د: شیمیایی به مکانیکی

 

7- از وسیله روبرو برای جداسازی چه موادی می توان استفاده کرد.

الف: مخلوط سولفات مس و آب

ب: مخلوط الکل و آب

ج: مخلوط روعن و آب

د: مخلوط گل و آب

 

8- غذایی که می خوریم چه صورتی از انرژی داشته و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف: پتانسیل- بعد از سوختن

ب: شیمیایی- بعد از ترکیب با اکسیژن

ج: گرمایی- بعد از سوختن

د: جنبشی- بعد از ترکیب با اکسیژن

 

9- کدام تغییر گرماده است؟

الف: چگالش

ب: فرازش

ج:  تصعید

د: ذوب

 

10- میزان انبساط کدام مورد در حجم های مساوی کمتر است؟

الف:آب

ب: آهن

ج: پلاستیک

د: اکسیژن

 

11- وقتی می گوییم شتاب یک ماشین صفر است یعنی:

الف: سرعتش ثابت است.

ب: سرعت آن در حال کاهش است.

ج: سرعتش در حال افزایش است.

د: سرعتش در حال تغییر است.

 

12- چرا چتربازان چتر خود را هنگام پایین آمدن باز می کنند.

الف: نیروی وزن خود را کم کنند.

ب: بر نیروی تکیه گاه هوا غلبه کنند.

ج: نیروی اصطکاک هوا با چتر زیاد است.

د: نیروی گرانش بیشتر از نیروی تکیه گاه است.

 

13- اگر وزن شخصی در روی زمین 300 نیوتن باشد جرم او در کره ماه چقدر است؟

الف:30 کیلوگرم

 

ب: 5 کیلوگرم

ج: 300 کیلوگرم

د: 50 کیلوگرم

 

14- کدام یک از موارد زیر برای ساختن دما پایی با حساسیت زیاد مناسبت تر است؟

الف: آلومینیوم و آهن

 

ب: مس و آلومینیوم

ج: شیشه و مس

د: مس و آهن

 

15- کدام یک از مواد زیر قبل از ذوب شدن نرم نمی شوند.

الف: سرب

ب: کره

ج: شیشه

د: قیر

 

16- در کدام یک از موارد زیر انرژی پتانسیل گلوله بیشتراست؟

الف: گلوله با جرم 300 گرم تا ارتفاع 3 متری بالا برده شود.

ب: گلوله با جرم 300 گرم تا ارتفاع 6 متری بالا برده شود.

ج: گلوله با جرم 50 گرم تا ارتفاع 5 متری بالا برده شود.

د: گلوله با جرم 500 گرم تا ارتفاع 3 متری بالا برده شود.

 

17- وقتی با مداد بر روی کاغذی می نویسید چه نیرویی موجب نوشتن می شود؟

الف: اصطکاک

ب: نیروی الکتریکی

ج: نیروی مغناطیسی

د: نیروی گرانش

 

18- دونده ای مسافت 400 متری یک مسابقه را در مدت زمان 20 ثانیه دویده است؟ سرعت این دونده چقدر است؟

الف:  m/s 20

ب:  m/s 200

ج:  km/s 40

د: m/s 400

 

19- فاصله متوسط زمین تا ماه برابر 380000 کیلومتر است. چه مدت زمان طول می کشد تا نور از سطح زمین به ماه برسد.(سرعت نور km/s 300000)

الف: 2/1 ثانیه

ب: 3/1 ثانیه

ج: 4/1 ثانیه

د: 8/1 ثانیه

 

20- این شکل افتادن یک سیب را از درخت نشان می دهد در کدام یک از حالات نیروی جاذبه بر روی سیب اثر می کند؟

الف:A

ب: A,B

ج: C,A,B

د: C,A

 

21- ضخامت لایه آبدار به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف: مقدار برداشت آب

ب: جنس خاک منطقه

ج: مواد محلول در آب

د: میزان بارندگی

 

22- نوع دیگر کدام مولکول لایه ای به وجود می آورد که مانع تابش پرتوهای خطرناک خورشید به زمین می شود؟

الف: اوزون

ب: اکسیژن

ج: کربن دی اکسید

د: نیتروژن

 

23- کدام یک از موارد زیر دلیل ساختن سد نیست؟

الف: آبیاری زمینهای کشاورزی

ب: ایجاد انرژی الکتریکی

ج: پرورش ماهی

د: جلوگیری از به هدر رفتن آب

 

24- چه آبی در صنعت و کشاورزی استفاده می شود؟

الف: آب شیرین

ب: آب شور

ج: همه آبها

د: آب تصفیه شده

 

25- انواع یخچالها کدامند؟

الف: کوهستانی و شناور

ب: قطبی و ساکن

ج: ساکن و شناور

د: کوهستانی و قطبی

 

 

 

 

26- اگر بخواهیم اندازه ی بین مواد و ذرات تشکیل دهنده آنها را با علائم ریاضی(? = ?) نشان دهیم . کدام گزینه رابطه صحیح بین آنها را نشان می دهد.

الف: ماده ? مولکول ? اتم

ب: ماده = مولکول = اتم

ج: ماده = مولکول ? اتم

د:  ماده ? مولکول = اتم

 

27- کدامیک از مواد زیر یک ماده خالص نیست؟

الف: هوا

ب: آب خالص

ج: طلا

د: گاز کربن دی اکسید

 

28-خاک عناصر لازم برای رشد گیاهان را دارد این عناصر را از خاک می گیرند ودر خود ذخیره می کنند بنابراین خاک یک ...........  است؟

الف: ترکیب

ب: عنصر

ج: مخلوط

د: مادهُ خالص

 

29- به شکل مقابل نگاه کنید .کدام یک از تبدیل های انرژی برای حرکت این قایق انجام می شود.

الف: الکتریکی ---? شیمیایی

ب: الکتریکی ---? مکانیکی

ج: مکانیکی---? شیمیایی ---? الکتریکی

د: شیمیایی ---? مکانیکی---? الکتریکی

 

 

30-  25 درجه کلوین چند درجه سانتیگراد است؟

الف: 248-

ب:  248+

ج: 298-

د: 298+

 

31- امواج رادیویی به کدامیک از انرژی های زیر تعلق دارد؟

الف: الکتریکی

ب:  صوتی

ج: نورانی

د: شیمیایی

 

32- از وسیله روبرو برای جداسازی چه موادی می توان استفاده کرد؟

الف: مخلوط آب و الکل

ب: مخلوط فلفل و نمک

ج: مخلوط نیترات نقره در آب

د: مخلوط فلفل و آب

 

33- وسایلی مانند چرخ های بادی و آبی دارای چه صورتی از انرژی هستند؟

الف: میکانیکی

ب: الکتریکی

ج: صوتی

د: شیمیایی

 

34- برای ذوب فلز تنگستن از کدام ظرف می توان استفاده کرد؟

الف: آهنی

ب: مسی

ج:  سربی

د: هیچ کدام

 

35- میزان انبساط کدام مورد در حجم های مساوی کمتر است؟

الف:آب

ب: آهن

ج: پلاستیک

د: اکسیژن

 

36- کدام یک از نیروی زیر بر خلاف نیروی گرانش است؟

الف: اصطکاک

ب: الکتریکی

ج: تکیه گاه

د: مغناطیسی

 

37-  کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت دارد؟

الف: سال نوری

ب: سال

ج: هفته

د: روز

 

38- اگر وزن شخصی در کره ماه 250 نیوتن باشد.جرم او در کره زمین چقدر است؟

الف: 25 کیلوگرم

 

ب:  150 کیلوگرم

ج: 250 کیلوگرم

د: 15 کیلوگرم

 

39- یک لیوان را که حدودا 200 گرم آب دارد درون یخساز یخچال می گذاریم تا یخ بزند. جرم و حجم آن پس از یخ زدن کدام یک از موارد زیر است؟

الف: حجم زیاد می شود ولی جرم تغییر نمی کند.

 

ب: حجم و جرم زیاد می شود.

ج: حجم زیاد ولی جرم کرم می شود.

د: هیچ تفاوتی نمی کند.

 

40- در چه نوع آب و هوایی سرعت تبخیر بیشتر می شود؟

الف: گرم و خشک

ب: گرم و مرطوب

ج: سرد و خشک

د: سرد و مرطوب

 

41- یک گلوله فلزی را مطابق شکل در یک مسیر نیم دایره قرار می دهیم. گلوله در کدام حالت کم ترین انرژی پتانسیل را دارد؟

الف: A

ب: B

ج: C

د: D

 

42- در کدام یک وسایل زیر از نیروی مغناطیسی استفاده می شود؟

الف: لامپ

ب: دینام

ج: اتو

د: بخاری برقی

 

43- چنانچه نیرو بر خلاف حرکت جسم باشد در این صورت....

الف: حرکت جسم یکنواخت خواهد بود.

ب: شتاب کاهنده خواهد بود.

ج: شتاب افزاینده خواهد بود.

د: نیرو در سرعت تاثیر نخواهد داشت.

 

44- دوچرخه سواری مسافت 5/2 کیلومتری را در مدت 30 دقیقه می پیماند سرعت او چند کیلومتر بر ساعت است؟

الف: 2

ب: 4

ج: 5

د: 7

 

45- تعدادی گلوله فلزی توپر در حالت های مختلف قرار گرفته است. نیروی جاذبه در کدام حالت بیشتر است؟(جرم و چگالی و جنس یکسان است)

الف:

ب:

    

ج:

           

د:

  

                  


 

46- منبع انرژی در این چرخه کدام است؟

الف: ماه

ب: خورشید

ج: جزر و مد

د: باد

 

47- کدام گروه از ابرها بارندگی ندارند؟

الف: آلتوکومولوس

ب: کومولونیمبوس

ج: استراتوس

د: سیروس

 

48- کدام یک از راه های زیر برای حفظ آلودگی دریاها موثرتر و عملی تر است؟

الف: استخراج نکردن نفت از کف دریاها

ب: به کار گیری فیلترهای جدا کننده ی مواد آلوده کننده از فاضلاب ها

ج: عدم استفاده و سموم دفع آفات نباتی

د: استفاده نکردن از کشتی های نفت کش

 

49- کدام گروه از ابرها در اثر بالا رفتن قائم و سریع هوا تشکیل می شوند؟

الف: لایه ای

ب: پرمانند

ج: توده ای و پرمانند

د: توده ای و پنبه مانند

 

50- کدام گزینه نادرست است.

الف: آبرفت ها معمولا در پای کوه یافت می شوند.

ب: مواد آبرفتی همه از یک جنس هستند.

ج: آبرفت ها گاهی وسعت زیادی دارند.

د: شهر تهران بر روی مواد آبرفتی ساخته شده است.

 

 

 

 

51- سمی ترین عنصر که در نیروگاه های اتمی برای تولید انرژی به کار می رود کدام است؟

الف: اورانیوم

ب: پلوتونیوم

ج: جیوه

د:  سرب

 

52- نوعی پودر لباس شویی علاوه بر ذرات سفید رنگ، حاوی ذراتی آبی رنگ نیز می باشند. این پودر چه نوع ماده ای است؟

الف: یک سلول

ب: یک ترکیب

ج: یک مخلوط

د: یک عنصر

 

53- وقتی ماده حل شدنی در یک حلال حل می شود، برای مولکول های آن چه اتفاقی می افتد؟

الف: از بین می روند

ب: در محلول باقی می مانند

ج: تبخیر می شوند

د: با حلال ترکیب می شوند و ماده جدیدی را به وجود می آورند

 

54- انرژی موجود در زغال سنگ کدام یک از انرژی های زیر است؟

الف: گرمایی

ب: نورانی

ج: پتانسیل

د: مکانیکی

 

55-   14 درجه فارنهایت چند درجه سانتی گراد است؟

الف: 10 درجه

ب:  10- درجه

ج:  32 درجه

د: 32- درجه

 

56- وقتی کامیونی ترمز می کند انرژی جنبشی آن چه می شود؟

الف: به انرژی پتانسیل تبدیل می شوند.

ب:  از بین می رود.

ج: به گرما تبدیل می شود.

د: به انرژی مکانیکی تبدیل می شود.

 

57- برای جداسازی آب و الکل از کدام روش زیر استفاده می شود؟

الف: تبخیر

 

ب: صافی

ج: تبلور

د: تقطیر

 

58- کدام یک از موارد زیر فقط انرژی پتانسیل دارد؟

الف: باروت تفنگ

ب: آب جاری

ج: کودکی که از سرسره پایین می آید.

د: آبی که از آبشار فرو می ریزد.

 

59- پر کردن کپسول گاز بیانگر کدام پدیده است؟

الف: تراکم پذیری گازها

ب: تراکم پذیری مایعات

ج: تراکم ناپذیری گازها

د: تراکم ناپذیری مایعات

 

60- کدام یک از موارد زیر انبساط مواد را از بیشتر به کمتر نشان می دهد؟ (مقدار دما مساوی است)

الف:مس- نیتروژن- آب- پلاستیک

ب: نیتروژن- مس- آب- پلاستیک

ج: آب- مس- پلاستیک- نیتروژن

د: نیتروژن ? آب- مس ? پلاستیک

 

61- وقتی از تپه ای به طرف بالا دویده و ناگهان بایستیم و دوباره پایین دویده و ناگهان بایستیم ، در حالت دوم سخت تر می ایستیم، چون:

الف: هنگام پایین آمدن جهت نیروی ما و نیروی گرانش هم جهت اند.

ب: هنگام بالا رفتن جاذبه ی زمین کمتر است.

ج: هنگام بالا رفتن وزن ما کم می شود.

د: هنگام پایین آمدن وزن ما زیاد می شود.

 

62-  نقشه ای با مقیاس رسم شده است. اگر فاصله مستقیم دو نقطه روی نقشه 20 سانتی متر باشد. فاصله واقعی آن دو نقطه چقدر است؟

الف:  2000Cm

ب: 200Cm

ج: 200m

د: 20m

 

63- اگر جرم شخصی 53 کیلوگرم باشد. وزن او در کره ماه چقدر است.

الف: تقریباً 53 نیوتن

 

ب: تقریباً 3/88 نیوتن

ج: تقریباً 83/8 نیوتن

د: 530 نیوتن

 

64- در شکل مقابل میله آلومینیومی تا سطح افق چند میلی متر فاصله دارد. در چه صورت انتهای پایینی میله به سطح افقی می رسد؟

الف: مجموعه را گرم کنیم

ب: مجموعه را سرد کنیم

ج: پایه آلومینیومی را گرم کنیم

د: هیچگاه چنین اتفاقی نمی افتد

 

65- کدام یک از پدیده های زیر مربوط به تبخیر نیست؟

الف: سفت شدن نان در مجاورد هوا

ب: ناپدید شدن مه پس از طلوع خورشید

ج: تشکیل تکه های جامد قند در دهانه شیشه ی مربا

د: تشکیل قطرات آب در روی شیشه ی سرد

 

66- توپی را از یک ارتفاع رها می کنیم توپ پس از چند بار بالا و پایین رفتن متوقف می شود. زیرا

الف: انرژی توپ از بین می رود.

 

ب: انرژی در توپ پایستگی دارد.

ج: انرژی تبدیل می شود.

د: انرژی در توپ از بین می رود و دوباره انرژی جدید بوجود می آید.

 

67- چه عاملی موجب شناور شدن کشتی بر روی آب می شود؟

الف: نیروی پیوستگی آب

ب: نیروی تکیه گاه

ج: وزن کشتی

د: نیروی گرانش

 

68- دوچرخه سواری با سرعت 42 کیلومتر بر ساعت حرکت می کند. این دوچرخه سوار در 4 ساعت چند کیلومتر را طی می کند؟

الف: 168 کیلومتر

ب: 96 کیلومتر

ج: 24 کیلومتر

د: 4 کیلومتر

 

69- فاصله یک توده ابر تا زمین 2/1 کیلومتر است. اگر رعد و برقی در این توده ابر صورت گیرد. چه مدت زمان طول می کشد فاصله رعد به گوش ما برسد.(سرعت صوت 300 متر بر ثانیه)

الف:  4 ثانیه

ب:  12 ثانیه

ج: 300 ثانیه

د: 40 ثانیه

 

70- قطعه سنگی 5 کیلوگرم جرم دارد. نیروی لازم برای بلند کردن این سنگ چند نیوتن است؟

الف: 25 نیوتن

 

ب: بیشتر از 50 نیوتن

ج: کمتر از 50 نیوتن

د:50 نیوتن

 

71- هوا از گازهای زیادی تشکیل شده است. کدام گاز بیش از همه در هوا یافت می شود؟

الف: نیتروژن

 

ب: اکسیژن

ج: کربن دی اکسید

د: هیدورژن

 

72- چه مقدار از بارانی که به زمین می بارد به وسیله رود ها به دریا باز می گردد؟

الف:

ب:

ج:

د:

 

73- آب از کدام یک از موارد زیر تقریباً نمی تواند عبور کند؟

الف: ماسه

ب: گیاخاک

ج: خاک باغچه

د: رس

 

74- هوای گرم مرطوب تر است یا هوای سرد؟

الف: هوای گرم

ب: هوای سرد

ج: هر دو به یک مقدار است

د: نمی توان تعیین کرد

 

75- جنس ستون های درون بیشتر غارها از .......... است.

الف: ماسه

ب: آهک

ج: رس

د: شیشه

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 10 دی‌ماه سال 1391 ساعت 11:59 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 1

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 1

 

 

1- کدام ماده تراکم پذیر تر است؟

الف: گوگرد

ب: فسفر

ج: برم

د:  ید

 

2- حرکت ذرات سازنده ی کدام ماده از نوع غلتیدن است؟

الف: ئیدروژن

ب: گوگرد

ج: کلر

د: جیوه

 

3- برای کدام یک از موارد زیر کلمه مولکول در نظر گرفته نمی شود؟

الف: اکسیژن

ب: هلیم

ج: ید

د: برم

 

4- جرم واحد کدام ماده بیشتر است؟

الف: یخ

ب: آب

ج: نفت

د: چوب

 

5-  میزان انبساط کدام مورد در حجم های مساوی بیشتر است؟

الف: الکل

ب: مس

ج: آهن

د: کلر

 

6- می خواهیم دماپایی بسازیم که میزان حساسیت آن زیاد باشد. تیغه های فلزی کدام گزینه مناسب است؟

الف: مس و آهن

ب: مس و مس

ج: آهن و سرب

د: مس و آلومینیوم

 

7- کدام تغییر گرماده است؟

الف: تبرید

ب: فرازش

ج: تصعید

د: ذوب

 

8- دمای ظرف آبی 20 درجه سانتی گراد است دمای آن برحسب فارنهایت و کلوین چقدر است؟

الف: 68و293

ب:  9/41و273

ج: 51و293

د:  32و373

 

9- کدام ماده شبکه ی بلورین تشکیل نمی دهد:

الف: شکر

ب: نمک طعام

ج:  شیشه

د: زاج سفید

 

10- سه نمونه شکر با آب در غلظت های متفاوت تهیه کرده ایم. نقطه انجماد در کدام یک پایین تر است؟

الف: 10 گرم در لیتر

ب:  15 گرم در لیتر

ج: محلول اشباع

د: نقطه انجماد آن ها مساوی است.

 

11- برای ذوب فلز تنگستن از کدام ظرف می توان استفاده کرد؟

الف: آهنی

ب: مسی

ج: سربی

د: هیچ کدام

 

12- هرگاه جسمی در مایعی حل شود نقطه جوش و انجماد در آن چه تتغییری می کند؟

الف: زیاد-زیاد

ب: کم-کم

ج: کم-زیاد

د: زیاد-کم

 

13- به دمایی که در آن ماده خالص به حالت جامد و مایع در حال تعادل باشد چه می گویند؟

الف:نقطه ی انجماد


ب: نقطه ذوب

ج: نقطه ذوب و انجماد

د: نقطه اشباع

 

14- به درون چهار ظرف یکسان، آب خالص با دمای متفاوت ریخته ایم، ظرف ها پر شده اند. در کدام دما تعداد ذرات آب بیشتر است؟

الف: یک درجه


ب: دو درجه

ج: سه درجه

د: چهار درجه

 

15- نقطه ذوب و انجماد را فقط در چه اجسامی می توان مشاهده کرد؟

الف: بی شکل

ب: بلورین

ج: نابلورین

د: فلزات

 

 

 

 

16- مولکول کدام یک از مواد زیر از اتم های یکسانی ساخته شده است؟

الف: آب

ب: نمک

ج: اکسیژن

د:  نفت

 

17- برای به وجود آمدن یک مولکول گاز متان لازم است که یک اتم کربن با 4 اتم هیدروژن ترکیب شود. بنابراین در پنج مولکول این گاز چند اتم هیدروژن وجود دارد؟

الف: 5

ب: 10

ج: 15

د: 20

 

18- ذره های سازنده کدام یک از مواد زیر مولکول است؟

الف: اکسیژن

ب: نقره

ج: آهن

د: طلا

 

19- یک ترکیب از سه عنصر تشکیل شده است هر مولکول این ترکیب چند نوع اتم دارد؟

الف: 3

ب: 6

ج: 9

د: 12

 

20 - در کدام یک از مواد زیر میزان جنب و جوش مولکول ها کمتر است؟

الف: آب

ب: الکل

ج: آهن

د: اکسیژن

 

21- در کدام یک از مواد زیر مولکول ها فقط در سر جای خود می لرزند؟

الف: مس

ب: هوا

ج: هیدروژن

د: آب

 

22- شکل و حجم کدام ماده ثابت نیست؟

الف: جیوه

ب: تنگستن

ج: هلیم

د: شیر

 

23- اساس کار هر دماسنج بر اساس............. مایع درون آن است.

الف: انبساط

ب: انقباض

ج: ذوب

د:  انبساط و انقباض

 

24- کدام آب سنگین تر است؟

الف:

ب:    

ج:    

د:  

 

25- نقطه ی ذوب آهن 1535 درجه است. نقطه ی انجماد آن چند درجه است؟

الف: 1535

ب: 1038

ج:  117-

د:  39-

 

26- مقدار انبساط کدام یک از مواد زیر در شرایط یکسان بیشتر است؟

الف: آهن

ب: شیشه

ج: آب

د: پلاستیک

 

27- کدام یک از مواد زیر دارای ذوب خمیری است؟

الف:مس

ب: شیشه

ج: طلا

د: آلومینیوم

 

28- کدام یک از وسایل زیر دما را تنظیم می کند؟

الف: دماسنج


ب: تب سنج

ج: دماپا

د: هیچ کدام

 

29- کدام یک از مواد زیر قبل از ذوب شدن نرم نمی شوند.

الف: سرب


ب: کره

ج: شیشه

د: قیر

 

30- موادی که دارای نقطه ی ذوب معین هستند، در نقطه ی انجماد به کدام حالت یا حالت ها         می توانند وجود داشته باشند؟

الف: جامد

ب: مایع

ج: جامد یا مایع

د: جامد یا مایع یا هر دو حالت

 

 

 

 

31- محلول سرکه از کدام نوع است؟

الف: جامد در مایع

ب: مایع در مایع

ج: گاز در مایع

د: مایع در جامد

 

32- کدام گزینه مخلوط همگن است؟

الف: هوا

ب: دود

ج: آلیاژ

د: چای

 

33- کدام گزینه ماده ی خالص است؟

الف: خاک

ب: آب چشمه

ج: شیر

د: طلا

 

34- کدام گزینه چگالش است؟

الف: انجماد آب در یخچال

ب: تشکیل برفک در یخچال

ج: شبنم

د: تشکیل بخار آب بر روی شیشه

 

35 - کدام یک از مواد زیر در نقطه جوش یک مایع تأثیر ندارد؟

الف: فشار

ب: جنبش مایع

ج: مقدار مایع

د: مساحت سطح مایع

 

36- کدام یک از مواد زیر اگر بین دو نقطه A و B قرار گیرند، لامپ روشن می شود؟

الف: ید

ب: گوگرد

ج: کربن

د: فسفر

 

37- کدام زودتر حل می شود؟

الف: نبات در آب سرد

ب: قند در آب گرم

ج: شکر در آب گرم

د: نبات در آب گرم

 

38-  انرژی موجود در کدام یک با بقیه تفاوت دارد؟

الف: یک حبه قند

ب: الکل

ج: زغال سنگ

د:  فنر کشیده شده

 

39- کدام یک از انرژی های زیر به دو نوع جنبشی و پتانسیل وجود دارد؟

الف: گرمایی

ب: الکتریکی

ج: مکانیکی

د: صوتی

 

40- در یک لامپ روشن بیشتر انرژی الکتریکی به کدام انرژی تبدیل می شود؟

الف: گرمایی

ب: الکتریکی

ج:  نورانی

د:  شیمیایی

 

41- در کدام یک از موارد زیر سرعت تبخیر بیشتر می شود؟

الف: سرد شدن هوا از بخار آب

ب: افزایش فشار هوا

ج: کاهش سطح مایع

د: کاهش جاذبه مولکولی

 

42- نقطه جوش آب در چهار شهر مختلف اندازه گیری شده است. ارتفاع کدام شهر از سطح دریا بیشتر است؟

الف: شهر A با 95 درجه سانتی گراد

ب: شهر B با 96 درجه سانتی گراد

ج: شهر C با 8/98 درجه سانتی گراد

د: شهر D با 100 درجه سانتی گراد

 

43- کدام یک از موارد زیر از خواص فیزیکی آب نیست؟

الف: نقطه جوش 100 درجه


ب: نقطه انجماد صفر درجه

ج: کمک به زنگ زدن آهن

د: انبساط در صفر درجه

 

44- انرژی پتانسیل یک جسم آویخته به کدام عوامل بستگی دارد؟

الف: جرم و جسم


ب: شکل و ارتفاع

ج: شکل و حجم

د: جرم و ارتفاع

 

45- در یک فرستنده رادیویی ، کدام تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

الف: الکتریکی به صوتی

ب: الکتریکی به نورانی

ج: نورانی به صوتی

د: نورانی به الکتریکی

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 10 دی‌ماه سال 1391 ساعت 11:58 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد 91 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد  91  همه رشته ها

 

 


 

بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید

 

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد علوم تربیتی دو سال 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد مهندسی شیمی 91

 دانلود سوالات ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد مکانیک 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد برق 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد مجموعه شیمی 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد IT فناوری اطلاعات 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد مجموعه مدیریت 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه علم 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد مهندسی کامپیوتر 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد روانشناسی 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد علوم تربیتی دو 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد حسابداری 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد حقوق 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد نفت 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد معماری 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد عمران 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد مدیریت اجرایی 91 ( MBA )

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد مجموعه ریاضی 91

 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد صنایع 91

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1390 ساعت 04:16 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

نمونه سوال امتحانات پایانی سال اول دبیرستان

نمونه سوال امتحانات پایانی سال اول دبیرستان


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1390 ساعت 01:16 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 98 )
   1      2     3     4     5      ...      20   >>
صفحات