X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کارشناسی ارشد

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کنکور سراسری،کارشناسی ارشد.

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 3

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 3

 

 

1- برای نگهداری بعضی از گازها از جمله کربن دی اکسید، آنها را به صورت مایع درکپسول های فلزی ذخیره می کنند. برای این کار از کدام ویژگی ماده استفاده می شود؟

الف: ساختار ذره ای

ب: جنبش ذرات سازنده ی ماده

ج: تراکم پذیری

د: ثابت بودن ماده نقطه ذوب

 

2- کدام یک از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است؟

الف: تصعید

ب: ذوب

ج: میعان

د: تبخیر

 

3- در کدام یک از موارد زیر حرکت انتقالی و چرخشی ذرات تشکیل دهنده زیاد است؟

الف: یخ

ب: بستنی

ج: چای داغ

د: هوا

 

4- کدام یک از مواد زیر محلول نیست؟

الف: هوا

ب: خون

ج: آب میوه

د: قند

 

5- شباهت مولکول کربن دی اکسید و آب در چیست؟

الف: تعداد اتم ها

ب: نوع اتم ها

ج: نوع اتصال اتم ها

د: جرم تم ها

 

6- کدام با بقیه تفاوت دارد؟(از نظر انرژی)

الف: چوب

ب: بنزین

ج: فنر کشیده شده

د: قند

 

7- کدام یک از مواد زیر نقطه ذوب معین دارد؟

الف: شیشه

ب: مس

ج: شکلات

د: قیر

 

8- کدام پدیده زیر حاصل چگالش بخار آب است؟

الف: تشکیل ابر در آسمان

ب: بارش باران

ج: تقطیر آب

د: تشکیل برفک

 

9- کدام یک از گزینه های زیر مثالی برای تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی است؟

الف: فنر فشرده ای که آزاد شود.

ب: موتور اتومبیل

ج: اتوی روشن

د: موتور برق

 

10- سرعت کدام یک از متحرک های زیر بیش از بقیه است؟

الف: مسافت 120 متر را در 2 دقیقه طی کند

ب: مسافت 60 متر را در 2 دقیقه طی کند

ج: مسافت 120 متر را در 1 دقیقه طی کند

د: مسافت 60 متر را در 1 دقیقه طی کند

 

11- در کدام یک از حالات زیر چرخ به حرکت در می آید؟

  الف:                         ب:                       ج:                             د:                

 

12- در کدام یک از گزینه های زیر فاصله بین ذرات تشکیل دهنده بیش تر است؟

الف: خاک

ب: بخار آب

ج: جیوه

د: چوب

 

13- در کدامیک از تغییرات زیر مقداری انرژی آزاد می شود؟

الف: ناپدید شدن نفتالین

ب: خشک شدن مرکب خوشنویسی

ج: تشکیل مد

د: ذوب شدن کره

 

14- اگر مسافت طی شده یک متحرک را به مجذور زمانی که این مسافت طی شده تقسیم کنیم:

الف: جابجایی بدست می آید

ب: سرعت متحرک بدست می آید

ج: شتاب متحرک بدست می آید

د: سرعت وشتاب بدست می آید

 

15- جسمی را از ارتفاع 20 متری به طرف پایین پرتاب کرده ایم جسم با چه سرعتی به زمین برخورد می کند؟

الف: 10 متر بر ثانیه

ب: 20 متر بر ثانیه

ج: 30 متر بر ثانیه

د: اطلاعات مسئله کافی نیست

 

16- علت متفاوت بودن اندازه ی دانه های تگرگ چیست؟

الف: شدت بارندگی

ب: سرعت جریان هوا در لایه های جو

ج: سرعت سرد شدن هوا

د: وجود مقدار زیاد بخار آب در هوا

 

17- تشکیل ?مه? مربوط به کدام یک از ابرهای زیر است؟

الف: سیروس

ب: استراتوس

ج: کومولوس

د: از همه ابرها تشکیل می شود.

 

18- کدام یک از عوامل زیر از مقدار آب های جاری کاسته و باعث افزایش آب های فرو رو می شود؟

الف: شیب زیاد زمین

ب: زیاد بودن مقدار گیاخاک

ج: پوشش گیاهی کم

د: غیر قابل نفوذ بودن زمین

 

19- منظور از آلودگی آب دریاها چیست؟

الف: ورود مواد زیان آور به آب

ب: غیرقابل مصرف بودن آب

ج: میکروبی بودن آب

د: سمی بودن آب

 

20- کوتاه ترین چرخه آب کدام است؟

الف: تبخیر و بارندگی بر سطح دریاها

ب: تبخیرو بارندگی برف در قطب ها

ج: تبخیر از سطح بدن جانوران

د: تبخیر از سطح گیاهان

 

21- کدام گزینه ویژگی چشمه است؟

الف: راه یافتن لایه ی آبدار زیر زمینی به طور خود به خود سطح زمینی

ب: تشکیل لایه آبدار بر روی لایه نفوذ ناپذیر

ج: خارج شدن آب از زمین بوسیله پمپ

د: پایین تر بودن سطح ایستایی آب نسبت به زمین

 

22- گوارش شیمیایی غذا در کدام قسمت از دستگاه گوارش کرم خاکی انجام می شود؟

الف: چینه دان

ب: روده

ج: سنگدان

د: حلق

 

23- زیستگاه کدام جانور دقیقا مشخص نیست؟

الف: زئوپلانکتون ها

ب: مرجان ها

ج: مرغ ماهی خوار

د: هیدر

 

24- کدام یک از گیاهان زیر آوند ندارند؟

الف: سرخس ها

ب: خزه ها

ج: دم اسبیان

د: کاج

 

25- ساقه ی کدام یک از گیاهان زیر دارای حلقه های رشد سالانه است؟

الف: لوبیا

ب: برنج

ج: نارگیل

د: کاج

 

26- در کدام یک از جانوران زیر اندام های مختلفی وجود دارد؟

الف: ئیدر

ب: کرم

ج: اسفنج

د: عروس دریایی

 

27- کنه ها به چه گروهی از بندپایان تعلق دارند؟

الف: حشرات

ب: عنکبوتان

ج: سخت پوستان

د: هزارپایان

 

28- مقدار غذای ساخته شده در گیاه از کدام راه بهتر تشخیص داده می شود؟

الف: بزرگی برگها

ب: بزرگی گیاه

ج: بزرگی میوه

د: سرعت رشد

 

29- کدام یک از دانه های زیر ریشه افشان دارد؟

الف: لوبیا

ب: نخود

ج: گندم

د: باقلا

 

30- در کدام یک از گیاهان زیر ذخیره مواد غذایی در ساقه است؟

الف: هویج

ب: سیب زمینی

ج: ترب

د: چغندر

 

31- کدام یک از شکل های زیر نشان دهنده ی مولکول گاز ئیدروژن است؟

  الف:               ب:                ج:                د:        

 

32- کدام یک از پدیده های زیر یک تغییر گرماگیر است؟

الف: خشک شدن نان

ب: تشکیل برفک در یخچال

ج: بارش

د:  انجماد گوشت

 

33- کدام یک از مولکولهای زیر دارای حرکت ارتعاشی است؟

الف: الکل

ب: فلوئور

ج: نیکل

د: جیوه

 

34- کدام یک از فلزات زیر آلیاژ است؟

الف: آهن

ب: فولاد

ج: روی

د: نقره

 

35-  برای جداسازی اجزای اصلی نفت خام از کدام ویژگی استفاده می شود؟

الف: تفاوت اندازه ی ذرات

ب: تفاوت نقطه جوش

ج: انحلال پذیری

د: تفاوت وزن مواد

 

36- کدام یک از عوامل زیر اثری درمقدار انرژی پتانسیل یک جسم ندارد؟

الف: جرم جسم

ب:  ارتفاع

ج: شتاب جاذبه زمین

د: سرعت جسم

 

37- یخ وسیله ی بسیار خوبی برای سرد کردن آب داخل یک لیوان است.زیرا :

الف: یخ بسیار سرد است و دمای پایینی دارد.

ب: یخ ذوب می شود و گرما از دست می دهد.

ج: یخ برای ذوب شدن از آب گرما می گیرد.

د: یخ به محیط اطراف خود گرما می دهد.

 

38- یک دانش آموز 100 میلی لیتر آب در هر یک از ظرف های در باز ریخت و آنها را به مدت یک روز در مقابل آفتاب قرار داد. کدام ظرف آب بیشتری را در اثر تبخیر از دست داده است.

    الف:               ب:                           ج:                        د:        

 

39- کدام دسته از وسایل زیر از نظر تبدیل انرژی برعکس هم می باشند.

الف: لامپ ، بخاری برقی

ب: میکروفن ، گوشی تلفن

ج:  رادیو ، گوشی تلفن

د: گوشی تلفن ، بلندگو

 

40- 500 ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد فاصله زمین تا خورشید چند کیلومتر است(سرعت نور 300000 کیلومتر بر ثانیه است)

الف:150000000 کیلومتر ? 150 میلیون کیلومتر

ب: 500000000 کیلومتر ? 5 میلیون کیلومتر

ج: 300000 کیلومتر ? 300 هزار کیلومتر

د: 150000 کیلومتر ? 150 هزار کیلومتر

 

41- در بعضی از انواع قطارها، توده ی فشرده ای از هوا بین قطار و ریل، فاصله می اندازد. این کار باعث می شود:

الف: اصطکاک بین قطار و ریل کم شده و سرعت قطار افزایش یابد.

ب: نیروی تکیه گاه کاهش یافته و سرعت قطار زیاد شود.

ج: نیروی جاذبه زمین بر قطار کاهش یافته و سرعت قطار زیاد شود.

د: نیروی جاذبه ی زمین بر قطار افزایش یافته و سرعت قطار زیاد شود.

 

42- ذرات تشکیل دهنده کدام یک از مواد زیر از اتم می باشد؟

الف: ئیدروژن

ب: اکسیژن

ج: هلیم

د: نیتروژن

 

43- انحلال پذیری گچ در آب (26/0) گرم در میلی لیتر و انحلال پذیری آهک در آب (0013/0) گرم در لیتر است اگر با 100 میلی لیتر آب محلول سیر شده ای از هریک درست کنیم. کدام یک جرم کمتری دارد؟

الف: آهک

ب: گچ

ج: تفاوتی نمی کند

د: به اندازه ظرف بستگی دارد.

 

44- در شکل مقابل کدام یک از فلش ها محل منبع حرارتی را به درستی نشان می دهد؟

الف: 1

ب: 2

ج: 3

د: 4

 

45- 10 ثانیه طول می کشد تا اتومبیلی از حالت سکون به سرعت 30 متر بر ثانیه برسد. شتاب این متحرک:

الف: مثبت و 5/1 متر بر مجذور ثانیه

ب: مثبت و 3 متر بر مجذور ثانیه

ج: منفی و 3 متر بر مجذور ثانیه

د: مثبت و 6 متر بر مجذور ثانیه

 

46- کدام پیشنهاد برای کاهش گرمای زمین مناسب تر است؟

الف: کاهش مصرف انرژی

ب: کاهش مصرف مواد

ج: توشعه و پوشش جنگل ها

د: جایگزینی انرژی های دیگر به جای سوخت های فسیلی

 

47-  ابرهای پر مانند لایه ای که در ارتفاعات بالا تشکیل می شوند را ابر ....... می نامند.

الف: سیروس

ب: استراتوکومولوس

ج: سیروکومولوس

د: سیرواستراتوس

 

48- کدام گزینه پایان عمر سد را نشان می دهد؟

الف: عدم بارندگی

ب: مصرف زیاد آب سد

ج: پرشدن سد از رسوبات

د: آسیب رسیدن به سد

 

49- عامل اصلی به وجود آمدن موج در سطح دریا چیست؟

الف: تغییر غلطک نمک

ب: جریان های آب سرد و گرم

ج: گردش زمین به دور خود

د: جریان هوا

 

50- منبع انرژی چرخه ی آب زمین چیست؟

الف: باد

ب: جاذبه ی زمین

ج: نور خورشید

د: گرمای اطراف زمین

 

51- کدام ماده عامل اصلی به وجود آمدن غارهای آهکی است؟

الف: کربن دی اکسید

ب: آب

ج: اکسیژن

د: هوا

 

52- کدام خصوصیت فقط ویژه جانوران است؟

الف: غذاسازی

ب: داشتن کلروپلاست

ج: پرسلولی بودن

د: داشتن دستگاه عصبی

 

53- کدام یک از جانداران زیر کف زی نیست؟

الف: مرجان ها

ب: ستاره دریایی

ج: توتیا

د: عروس دریایی

.

54- کدام یک از گیاهان زیر از رویش هاگ به وجود می آید؟

الف: خزه

ب: کاج

ج: سرو

د: نخود

 

55- کدام یک از گیاهان زیر گل ندارد؟

الف: گندم

ب: سرخس

ج: سیب

د: آلبالو

 

56-  از میان جانوران زیر ساده ترین دستگاه متعلق به کدام یک است؟

الف: ملخ

ب: گوسفند

ج: ماهی

د: کرم خاکی

 

57- کدام یک از گیاهان زیر از نظر تکاملی در رده ی پایین تری قرار دارد؟

الف: چنار

ب: کاج

ج: لوبیا

د: خزه

 

58- کدام یک از گیاهان زیر دارای دانه ی بال دار است؟

الف: دم اسبیان

ب: بچه گرگیان

ج: سرو

د: سرخس

 

59- امروزه گیاهان بی گل را در ....... می توان یافت؟

الف: مناطق مرطوب

ب: مناطق گرم و خشک

ج: مناطق بیابانی

د: در همه مناطق

 

60- ریشه کدام گیاه کاربرد دارویی دارد؟

الف: چغندر

ب: زعفران

ج: سنبل الطیب

د: زردچوبه

 

61- کدام یک از مواد زیر تراکم پذیری کمتری دارد؟

الف: ید

ب: برم

ج: کلر

د:  جیوه

 

62-کدام یک از پدیده های زیر یک پدیده گرماده است؟

الف: ذوب شدن کره

ب: تصعید یخ خشک

ج: تشکیل برفک در یخچال

د: خشک شدن الکل روی دست

 

63-دموکریت معتقد بود که ......... در مواد مختلف تفاوت دارد.

الف: ساختار ذره ای

ب: شکل اتم ها

ج: اندازه ی اتم ها

د: تعداد اتم ها

 

64- کدام یک از مواد زیر خالص نیست.

الف: چدن

ب: مس

ج: کربن دی اکسید

د: اکسیژن

 

65-  اگر جیوه اکسید را حرارت دهیم آن چه حاصل می شود چیست؟

الف: ترکیب

ب: آلیاژ

ج: عنصر

د: مخلوط

 

66- کدام یک از عوامل زیر در میزان انرژی جنبشی یک جسم تاثیر دارد؟

الف: حجم جسم

ب:  ارتفاع

ج: شتاب جاذبه زمین

د: سرعت جسم

 

67- کدام یک از مواد زیر در نقطه ذوب می توانند جامد یا مایع و یا به هر دو حالت وجود داشته باشد؟

الف: موم

ب: تنگستن

ج: کره

د: شیشه

 

68- در یک روز داغ آفتابی یک ظرف پر از آب و یک ظرف مشابه پر از بنزین را روی میز و نزدیک پنجره قرار دادیم. چند ساعت بعد مشاهده کردیم که از مقدار هر دو مایع کاسته شده است ولی مقدار بنزین از آب کمتر است. این آزمایش چه چیزی را نشان می دهد؟

الف: همه مایعات تبخیر می شوند.

ب: بنزین بیشتر از آب داغ می شود.

ج: برخی از مایعات سریع تر از بعضی دیگر تبخیر می شوند.

د: آب بیشتر از بنزین گرم می شود.

 

69- نور صورتی از انرژی است. زیرا:

الف: موجب روشنایی اجسام می شود.

ب: موجب تغییر شیمیایی در مواد می شود.

ج:  در اتم عناصر پنهان است.

د: موجب حرکت وسایل می شود.

 

70- قطاری مسافت 320 کیلومتری را در مدت 8 ساعت می پیماید. سرعت قطار چند متر بر ثانیه است.

الف:40

ب: 32

ج: 23

د: 11

 

71- کدام گزینه نادرست است.

الف: وقتی ما به توپی نیرو وارد می کنیم، توپ نیز به پای ما نیرو وارد می کند.

ب: در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم دخالت دارد.

ج: در به وجود آمدن نیرو فقط یک جسم دخالت دارد.

د: اگر به دیوار نیرو وارد کنیم، دیوار نیر به ما نیرو وارد می کند.

 

72- در محلول آب و الکل چون نقطه جوش آب از الکل ...... است. ابتدا ........تبخیر می شود.

الف: بیش تر- الکل

ب: کم تر- الکل

ج: بیش تر- آب

د: کم تر- آب

 

73- حجم های مساوی از سه ماده را در زمان یکسان و به یک میزان حرارت داده ایم. نمودار مقابل افزایش حجم آن ها را نشان می دهد.کدام یک از گزینه های زیر مربوط به این نمودار است؟

الف:ماده ی (1) آب، ماده ی(2) مس، ماده ی(3) اکسیژن

ب:ماده ی (1) هوا، ماده ی(2) جیوه، ماده ی(3) الکل

ج:ماده ی (1) روغن، ماده ی(2) جیوه، ماده ی(3) نیتروژن

د:ماده ی (1) اکسیژن، ماده ی(2) الومینیوم، ماده ی(3) آب

 

74- در کدام یک از مواد زیر اصطکاک مفید نیست؟

الف: روشن کردن کبریت

 

ب: ترمز کردن

ج: اسکی روی برف

د: بستن بند کفش

 

75- سرعت اتومبیلی 36 کیلومتر در ساعت است. این اتومبیل مسافت 100 متر را در چند ثانیه طی می کند؟

الف: 1 ثانیه

ب: 100 ثانیه

ج: 10 ثانیه

د: 1/0 ثانیه

 

76- کدام یک از شرایط زیر برای تشکیل شبنم ضروری است؟

الف: کاهش دمای محیط تا کم تر از نقطه ی شبنم

ب: وجود هسته های کم تراکم

ج: تفاوت دمای بین شب و روز

د: صاف بودن هوا و ابری نبودن آن

 

77- این جمله ? ابرهای سفید رنگ انبوه و بلند که قسمت بالای آن ها به مانند گنبد و قاعده شان افقی است. غالبا ابرهای هوای خوش نامیده می شوند. ارتفاع تشکیل آن ها 5/0 تا 10 کیلومتر است.? نشانگر کدام یک از ابرهای زیر است؟

الف: سیروس

ب: استراتوس

ج: نیمبوس

د: کومولوس

 

78- کدام عامل موجب افزایش آب های جاری می شود؟

الف: پوشش گیاهی زیاد

ب: شیب کم

ج: نفوذ پذیری خاک

د: سیر شدن هوا از بخار آب

 

79- عامل اصلی تراکم جمعیت در قسمت های شمالی کشور ما ...... است.

الف: وجود مناطق کوهستانی

ب: ارتباط با دریا

ج: میزان بارندگی

د: وجود آب های جاری

 

80- بلندترین چرخه ی آب کدام است؟

الف: تبخیر آب از سطح بدن جانوران

ب: تبخیر و بارندگی برف در قطب ها

ج: تبخیر آب و بارندگی بر سطح دریا

د: تبخیر آب از سطح گیاهان

 

81- وقتی آب از نقاط کوهستانی به علت شیب زیاد سرازیر می شوند در زمین های سخت چه نوع دره هایی به وجود می آید و عرض آنها چگونه است؟

الف: دره ی U شکل، کم

ب: دره ی U شکل، زیاد

ج: دره ی V شکل، زیاد

د: دره ی V شکل، کم

 

82- کدام یک از جانوران زیر دستگاه عصبی ندارند؟

الف: اسفنج ها

ب: کرم خاکی

ج: عروس دریایی

د: نرم تنان

 

83- در کدام یک از جانوران زیر مثانه ی شنا وجود دارد؟

الف: قورباغه درختی

ب: اره ماهی

ج: لاک پشت دریایی

د: اسب دریایی

 

84- کدام یک از جانوران زیر تنفس پوستی ندارد؟

الف: قورباغه

ب: ملخ

ج: سمندر

د: کرم خاکی

 

85- در کدام یک از گیاهان زیر دانه ها، داخل میوه قرار ندارد؟

الف: گندم

ب: سرو

ج: ذرت

د: بادام

 

86-  کدام گروه از جانوران زیر ساختار بافتی ندارد؟

الف: مرجان ها

ب: نرم تنان

ج: اسفنج ها

د: کیسه تنان

 

87- زنبور به کدام یک از جانوران زیر بیشتر شباهت دارد؟

الف: خرچنگ

ب: هزارپا

ج: عقرب

د: ملخ

 

88- کدام یک از گیاهان زیر ریشه واقعی ندارد؟

الف: سرخس

ب: خزه

ج: کاج

د: سرو

 

89- کدام یک از جانوران زیر با بقیه متفاوت است؟

الف: میگو

ب: کنه

ج: دافنی

د: خرخاکی

 

90- کدام گیاه تک لپه است؟

الف: هویج

ب: سیب زمینی

ج: خرما

د: لوبیا

تاریخ ارسال: یکشنبه 10 دی‌ماه سال 1391 ساعت 12:00 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد